IMA Cùm Thắng Ngón Tay Cái Racing( 1 Xi Lanh )

17,500,000đ

23,300,000đ

Dành cho người dùng muốn duy trì thắng sau bằng ngón tay.

Yêu cầu người dùng phải di chuyển xi lanh thắng zin sau ra phía trước và nằm trên bộ thắng IMA. Sau đó lắp đặt thêm xi lanh IMA vào bàn đạp thắng sau.

Gồm 2 option: 

- Lắp đặt IMA vào phuộc

- Lắp đặt IMA vào ghi đông

Số lượng :

Sản Phẩm Đã Xem

Chat với Shin Moto